Pressemeddelelse: Ny bog om godt værtskab på kinesisk

27.01.2014

Turismens aktører skal klædes på til at tage imod nye købestærke turister fra Kina. En ny bog fortæller, hvordan kinesernes forventninger bedst indfries.

Det vrimler med kinesiske turister i Europa, og flere og flere af dem finder vej til Danmark. Skal de have et godt ophold og rejse herfra som gode ambassadører, er det vigtigt, at hoteller, restauranter og attraktioner ved, hvad gæsterne forventer af service, information og oplevelser. Det er kongstanken bag Huān yíng-initiativet, som består af en hjemmeside, kursusforløb og nu også en omfattende manual med titlen Huān yíng, der betyder velkommen på kinesisk.
Undertitlen er ”Få nøglen til godt værtskab på kinesisk”, og nøglen kan åbne døre i fremtiden. De seneste tre år er overnatningstallet fordoblet, og dermed har kineserne på rekordtid overhalet antallet af japanske gæster. Genvejen til endnu flere går gennem viden om rejseadfærd, forbrugsmønstre, sprog og kultur.

Fakta, inspiration og miniparlør
Manualen tager blandt andet fat i adskillige forskelle på kinesere og danskere; forskelle, der kan udmunde i unødvendige misforståelser. For eksempel er kineserne mere overtroiske, end vi er. De kommunikerer indirekte og siger nødigt nej. Og så drikker de helst varme drikke og spiser nudler om morgenen. Manualen giver svar på, hvad kineserne gerne vil opleve, spise og shoppe, og hvad man kan gøre for at undgå konflikter. Et kapitel sætter fokus på erhvervsturister og kinesisk business etikette, og endelig rummer manualen en miniparlør med nyttige ord og vendinger. Målgruppen er alle turismens aktører, som er i direkte eller indirekte kontakt med kinesiske turister, og som har besluttet sig for at tiltrække eller øge antallet.

I tråd med ny national vækstplan
Oplevelsernes Academy har til opgave at udvikle og gennemføre efteruddannelse målrettet turisterhvervet, og her har man taget udfordringen op om at servicere kineserne bedst muligt.  Indsatsen stemmer fint overens med regeringens nye vækstplan, som udkom i midten af januar.  Et af vækstinitiativerne er netop at øge indsatsen over for nye markeder og at tiltrække flere af de købestærke og højtforbrugende kinesiske og russiske gæster. Det skal blandt andet ske ved at kvalificere serviceapparatet, målrette oplevelsestilbud og gøre landet lettere tilgængeligt.

Mere information
Kontakt projektleder Marie Bjørg Nordlund, Oplevelsernes Academy, tlf. 21150969, mail: mbn@oplevelsernesacademy.dk

Læs manualen her

Bestil bogen hos Helen Løvendahl, mail: hl(at)oplevelsernesacademy.dk, tlf. 70252007

Fakta om kinesiske turister i Danmark

  • I 2012 havde Danmark 115.000 kinesiske overnatninger. Der er tale om en fordobling siden 2009. Tallet for 2013 er ikke opgjort, men forventes at ligge på 155.000 overnatninger. I dag er Kina turistmæssigt det næststørste oversøiske marked efter USA.

  • Kinesiske turister har et af de højeste døgnforbrug blandt landets gæster. De bruger 1.800 kr. - et beløb som er næsten fem gange så højt som tyskernes og fire gange højere end danskernes.
  • De kinesiske overnatningstal er stadig små set i forhold til overnatninger fra Danmark og nærmarkederne Tyskland, Sverige og Norge. Til gengæld er kineserne først inden for de seneste år begyndt at rejse udenlands.
  • Hvis væksten i turisme fra Kina stiger med samme vækstrater som de foregående år, vil de i 2020 være blandt de 5-10 vigtigste markeder for dansk turisme hvilket svarer til cirka 240.000 kinesiske overnatninger.

 

Fakta om Oplevelsernes Academy

Oplevelsernes Academy er et udviklingsprojekt, der har til formål at højne kompetenceniveauet hos turismeerhvervet. Midlet er først og fremmest målrettede efteruddannelsestilbud suppleret med netværksaktiviteter. Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum og EU’s Socialfond.